Thursday, 14 May 2009

[VOD] ลีซาน ตอนที่ 73 : ฉากสุดท้ายของพระสนมเอก ยีบิน (ซงยอนสิ้นพระชนม์ )

ลีซาน ตอนที่ 72 : ฉากสุดท้ายของพระสนมเอก ยีบิน (ซงยอนสิ้นพระชนม์ )
Yi San Ep.72 : Royal Noble Consort Ui of the Seong clan ...Pass Away

สนมซงยอนสิ้นพระชนม์ด้วยโรคมะเร็งในตับ...
ซึ่งในยุคนั้นการแพทย์แผนตะวันตกรู้จักวิธีการเปลี่ยนตับแล้ว
แต่ในโชซอนยังไม่ยอมรับวิธีการรักษาแบบตะวันตก
แต่พระเจ้าจองโจก็ทรงตัดสินพระทัยให้แม่ทัพ ปาร์ค เทซู
ไปนำแพทย์ซึ่งเป็นบาทหลวงนิกายคาทอลิคจากจีนให้มารักษาพระสนม
เมื่อแพทย์เดินมาถึงโชซอน...พระสนมได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนแล้ว


No comments:

Post a Comment