Friday, 8 May 2009

วิสาขบูชา / Vesak or Visakabucha Day / 부처님 오신 날


....วันนี้ขอนอกเรื่องสักครั้งนะคะ เนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของพุทธมามกะทั่วโลกนะคะ นั่นก็คือวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันแห่งการ ประสูติ , ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปทำบุญตักบาตร ตั้งแต่เช้าและไปเวียนเทียนในช่วงหัวค่ำเพื่อน้อมบูชาระลึกนึกถึงพระคุณของพระบรมศาสดาและพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ในอายตนนิพพาน...

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งค่ะ
ร้อยตะวัน (Roytavan)

Vesak or Visakabucha Day.

Vesak is an annual holiday observed traditionally by practicing Buddhists in many Asian countries like Nepal, Hong Kong, Singapore, Vietnam, Thailand, Cambodia, Malaysia, Sri Lanka, Myanmar, Indonesia,Pakistan, India, and Taiwan. Sometimes informally called "Buddha's birthday," it actually encompasses the birth, enlightenment Nirvana, and passing (Parinirvana) of Gautama Buddha.


In Korea...(부처님 오신 날 )
In Korea the birthday of Buddha is celebrated according to the Lunisolar calendar. This day is called 석가탄신일 (Seokga tansinil), meaning "the day of Buddha's birthday" or 부처님 오신 날 (Bucheonim osin nal) meaning "the day when Buddha arrived". Lotus lanterns cover the entire temple throughout the month which are often flooded down the street. On the day of Buddha's birth, many temples provide free meals and tea to all visitors. The breakfast and lunch provided are often sanchae bibimbap.


----------------------------------

กลอนตักบาตรวิสาขบูชา 2552

ขึ้น สิบห้า ค่ำเดือน หก มาบรรจบ
ชนน้อมนบเทิดไท้ไตรสิขา
เตรียมเทียนธูปดอกไม้น้อมบูชา
พระสัมมาพุทธเจ้าเกล้าบดี

ณ ยามรุ่งสุรีย์ฉายรายรอบทิศ
พรสถิตทิพย์พิมานสราญศรี
ทั้งไตรโลกทุกภพภูมิต่างยินดี
ล้วนเปรมปรีดิ์ถวายทานสราญใจ

วิสาขบูชาศรีไตรรัตน์
โชติวิวัฒน์ประสูติองค์ทรงมไห
ตรัสรู้ ปรินิพพาน สู่ครรไล
พระทรงชัยพุทธเจ้าเกล้าบดินทร์

งามแนวทิวริ้วผ้ากาสาวพัสตร์
เรืองจรัสชัชวาลย์ตระการศิลป์
สาธุชนร่วมตักบาตรทั้วธานินทร์
น้อมใจจินต์ใสพิสุทธิ์ประดุจดาว

วางใจนิ่งดิ่งกลางทางบพิตร
ส่องสถิตศูนย์กลางกายสายแสงขาว
ตรึกองค์พระใสส่องผ่องสกาว
ล้อมเครื่องคาวหวานพร้อมน้อมบูชา

ณ บัดนี้ ถึงเพลามหาฤกษ์
พุทธเกริกเกรียงไกรให้หรรษา
ระลึกคุณแห่งองค์พระสัมมา
ร่วมบูชาพุทธศาสน์ปราชญ์บดินทร์

ขออัญเชิญรุกขเเทวาไท้
อีกเทพใดทรงสถิตย์ ณ โขดหิน
ณ จอมปลวก พฤกษานภาดิน
ชลาสินธุ์ปิ่นมหาจักรวาล

เชิญปวงเทพทุกชั้นฟ้าสรวงสวรรค์
อีกทรงธรรม์จตุท้าวผู้ไพศาล
ยี่สิบหกภูมิภพจบพิมาน
สาธุการร่วมบุญโมทนา

จาตุราชดาวดึงส์ยามาไท้
อีกทรงชัยดุสิตตามาเถิดหนา
นิมมานะระดีศรีเทวา
ปรนิมมิตาวสวตี

ขออัญเชิญรูปพรหมสิบหกชั้น
มาพร้อมพลันร่วมบุญเป็นสักขี
อรูปพรหมสี่ชั้นปิ่นบดี
เปล่งวจี..สาธุ..สาธุการ

อัญเชิญพระสยามเทวาราช
ผู้ปกชาติแดนไทยอันไพศาล
อีกยมยักษ์ครุฑานาคบาดาล
มาพร้อมพานขานถ้อยโมทนา

ด้วยอำนาจมหาบุญอันยิ่งใหญ่
อยู่ถิ่นใดให้สบสุขเถิดหนา
มีชื่อเสียงรุ่งเรืองแลเงินตรา
ไร้โรคาไร้ทุกข์สุขนิรันดร์.

อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปทำบุญตักบาตรวันนี้ด้วยค่ะ

กาญจน์มุนี(Roytavan)
7 พฤษภาคม 2552

No comments:

Post a Comment