Monday, 16 March 2009

องค์ชายรัชทายาทซาโด "กษัตริย์ในโลงศพ" / Crown Prince Sado

องค์ชายรัชทายาทซาโด หรือ รัชทายาทจังฮอน

องค์ชายรัชทายาทซาโด หรือ รัชทายาทจังฮอน มีสมญานามเป็นที่รู้จักของชาวเกาหลีว่า "กษัตริย์ในโลงศพ"

องค์ชายรัชทายาทจังฮอน (จีน: 莊獻世子) หรือ องค์ชายรัชทายาทซาโด (จีน: 思悼世子 พ.ศ. 2278 - พ.ศ. 2305) เป็นพระโอรสองค์ที่สองของพระเจ้ายองโจ กับสนมยอง ตระกูลลี ในสมัยพระเจ้าโคจงมีการแต่งตั้งองค์ชายซาโดให้มีฐานะเป็นกษัตริย์ พระนามว่า พระเจ้าจังโจ (莊祖) และต่อมาได้รับสถาปนาเป็น ฮ่องเต้อี (懿皇帝)

เนื่องจากรัชทายาทองค์ก่อน คือ องค์ชายรัชทายาทฮโยจัง สิ้นพระชนม์ไปในพ.ศ. 2271 ราชวงศ์โชซอนอยู่ในภาวะไร้ผู้สืบทอด บรรดาสนมของพระเจ้ายองโจก็ยังไม่มีพระโอรสเลย ดังนั้น เมื่อองค์ชายจังฮอนประสูติในพ.ศ. 2278 ที่พระราชวังชางเกียงกุง จึงได้รับแต่งตั้งเป็นวังเซจา (องค์ชายรัชทายาท) ทันที องค์ชายจังฮอนทรงเรียนรู้ได้เร็ว ทรงย้ายไปที่ทงกุง (ตำหนักตะวันออก) อันเป็นที่อยู่เดิมของมเหสีซอนอีของพระเจ้าคยองจง เนื่องจากองค์ชายจังฮอนเป็นพระโอรสองค์เดียวในขณะนั้นของพระเจ้ายองโจ พระเจ้ายองโจจึงทรงเข้มงวดกับการศึกษาขององค์ชายจังฮอนอย่างมาก ในพ.ศ. 2287 องค์ชายจังฮอนอภิเษกกับพระชายาจากตระกูลฮง (พระชายาฮเยคยอง) ธิดาของฮงพงฮัน

ปกติพระเจ้ายองโจและสนมลียองบินจะไปหาองค์ชายจังฮอนบ่อยๆ แต่นางในที่รับใช้องค์ชายอยู่ที่ทงกุงนั้นเป็นคนรับใช้เก่าของมเหสีซอนอีและพระเจ้ายองโจ จึงตั้งแง่รังเกียจพระเจ้ายองโจเพราะทรงยึดบัลลังก์มาจากพระเจ้าเคียงจง พระเจ้ายองโจจึงเลิกเสด็จไปหาองค์ชายจังฮอน ความสัมพันธ์พ่อลูกจึงเหินห่าง องค์ชายจังฮอนจึงกลายเป็นองค์ชายที่ขาดการใส่ใจ มีเพียงองค์หญิงฮวาเปียงที่เป็นพระขนิษฐาเท่านั้น ที่ยังพูดคุยกับองค์ชายจังฮอนอยู่

จนในพ.ศ. 2291 องค์หญิงฮวาเปียงพระขนิษฐาของพระองค์สิ้นพระชนม์ องค์ชายจังฮอนเสียพระทัยมาก ทรงเริ่มแสดงอาการผิดปกติทางจิต ประกอบกับองค์ชายจังฮอนประชวรบ่อย ในพ.ศ. 2295 ประชวรเป็นโรคหัด องค์ชาวจังฮอนทรงมีพระโอรสพระองค์แรกในพ.ศ. 2293 คือ องค์ชายรัชทายาทอีซอ แต่มีพระชนม์ชีพอยู่สองปีก็สิ้นพระชนม์ ในพ.ศ. 2295 พระโอรสประสูติอีกองค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นวังเซซุน (พระนัดดารัชทายาท) ทันที (ภายหลังครองราชย์เป็นพระเจ้าจองโจ) ในพ.ศ. 2300 พระสนมแชร์ซุกอีพระอัยกาและมเหสีจองซองพระมารดาเลี้ยงสิ้นพระชนม์ องค์ชายจังฮอนมีอาการทางพระสติหนักขึ้น[1] ทรงสังหารขันทีซังกุงต่างๆคนรับใช้ตลอดจนหมอหลวง ทำให้ทรงเป็นที่หวาดกลัวไปทั่ววัง และยังทรงคบค้ากับนางทรงที่ชานเมืองฮันยาง[2] พระเจ้ายองโจก็ทรงทราบเรื่องพระอาการของพระโอรสดีแต่ทรงไม่กล้าทำอะไรเพราะเป็นพระโอรส ในพ.ศ. 2304 ทรงทุบตีพระชายาน้อยพระองค์หนึ่งจนเสียชีวิต และทรงตามรังควานพระเชษฐภคินีองค์หญิงฮวาวาน[3]

ในพ.ศ. 2305 ขุนนางฝ่ายโนนนถายฎีกาให้พระเจ้ายองโจลงพระอาญาพระโอรส องค์ชายจังฮอนจขึงจับเอาญาติของขุนนางเหล่านั้นมาทรมานจนเสียชีวิต และขู่จะสังหารบุตรชายของอัครเสนาบดีชินมัน คือ องค์ชายยองซอง ทรงถึงขนาดจะปีนกำแพงวังไปสังหารองค์ชายยองซอง พระมารดาสนมลีทนไม่ไหว ขอให้พระเจ้ายองโจทรงพระอาญาองค์ชายจังฮอน พระเจ้ายองโจจึงมีพระราชโองการปลดองค์ชายจังฮอนและพระชายาฮเยคยอง และบังคับให้องค์ชายจังฮอนเข้าไปอยู๋ในกล่องข้าว หลังจากอยู่ในกล่องเจ็ดวัน องค์ชายจังฮอนก็สิ้นพระชนม์

ภายหลังพระเจ้ายองโจทรงรู้สึกเสียพระทัยที่ทรงลงพระอาญากับพระโอรส จึงแต่งตั้งองค์ชายจังฮอนขึ้นใหม่เป็นองค์ชายรัชทายาทซาโด พระโอรสขององค์ชายซาโด คือ พระเจ้าจองโจ ทรงพยายามอย่างมากที่จะล้างมลทินให้พระราชบิดา ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่า องค์ชายซาโดประชวรจริงหรือเป็ฯการใส่ร้ายของขุนนางฝ่ายโนนน แต่บันทึกของพระนางฮเยคยองกล่าวว่าองค์ชายซาโดทรงมีอาการทางพระสติจริงๆ

พระโอรสและธิดา กับ พระชายาเฮคยอง : องค์ชายรัชทายาทอีซอ (พ.ศ. 2293 - 2295) ,พระเจ้าจองโจ (พ.ศ. 2295-2343) , องค์หญิงชองยอน , องค์หญิงชองซุน

พระโอรสและธิดา กับ สนมซุก ตระกูลอิม : องค์ชายอึนนอน พระอัยกา (ปู่) ของพระเจ้าชอลจง , องค์ชายอึนชิน

พระโอรสและธิดา กับ สนมเคียง ตระกูลพัค : องค์ชายอึนจอน , องค์หญิงชองกึน


องค์ชายรัชทายาทซาโด : Lee Chang Hun as Prince Sado (Jeong Jo's father)

Crown Prince Sado

Birth: Feb. 13, 1735
Death: Jul. 12, 1762

Korean Royalty. Born the second son of King Yongjo of the Choson Dynasty and his concubine Lady Sönhui some seven years after his elder brother, Crown Prince Hyojong's died in 1728. At three months, the new prince was moved into the Chosung-jon Mansion, the traditional palace of the Crown Prince. An apparent prodigy, the prince was reported as walking at four months, and by two, he could write about sixty Chinese characters. Apparently, the king wished to been seen as the most Confucian of rulers, and his son's personality did not lend itself to such a discipline. An estrangement between father and son grew. On April 27, 1744 Sado married eight year old Lady Hyegyong. Over the winter of 1745, Sado fell seriously ill with an unnamed malady. Sado celebrated his coming-of-age on March 10, 1749. Five days later, he began married life with his princess, and a son was born the following year. A second son, Prince Chöngjo, was born in 1752, the same year Sado fell ill during a measles epidemic. The illness apparently exacerbated various abnormal behaviors the prince had suffered since his lengthy illness of seven years before. He began suffering from delusions and nightmares; in the summer of 1756 the prince began acting violently toward his servants. He became ill with smallpox that winter, and though he recovered, the Queen and Queen Dowager died the spring of 1757. These events apparently worsened the prince's derangement. He beat his eunuch's, raped court ladies he could not seduce, and finally began killing household servants as the mood took him. In January 1761, Sado mortally injured his own concubine. He stalked his own sister, Hwawan. He began wearing disguises and wandering about Seoul incognito. He then began killing people at random; fortune tellers; royal physicians, translators, and court workmen all died at his hands. The court lived in terror of the prince. In June 1762, King Yongjo received a letter from one of his ministers, informing him of the gross misconduct of the Crown Prince. King Yongjo finally decided that Prince Sado was too dangerous to be allowed to live. The King ordered court eunuchs to fetch a large rice chest, and the prince was ordered into it. The lid was then nailed shut and Sado was left to die. After eight days, the prince was dead. Sado's eunuchs, court guards, workmen and shamans were put to death as well. His wife was demoted to commoner status and returned to her family home. His unfortunate sister, Princess Hwawan was demoted, sent into exile and poisoned. In 1776, Prince Sado's second son ascended the Phoenix Throne as King Chöngjo, as soon as he took the throne, he purged all those he held responsible for his father's death. He honored his father as if he had in fact been a reigning monarch. Sado's grave site is now a UNESCO World Heritage Site.

The mental state of Crown Prince Sado (1735-62) of Korea was certainly not helped by the behaviour of his father King Yongjo. After speaking to his son, the monarch would always rinse out his mouth, wash his ears and change into a fresh robe.

Since an illness at the age of 10, Sado had suffered from mental disturbances and slightly abnormal behaviour. At 17, he began experiencing delusions and nightmares, declaring that he could see the god of thunder and becoming terrified of the sky and the Korean characters for 'thunder' and 'thunderclap'.

In the spring of 1757, the queen and the queen dowager died. As a reaction, the prince began beating his eunuchs more than usual, and if a court lady did not immediately give in to his demands, he became violent and raped her. After the funerals of the two queens, Sado became even more deranged. He murdered the eunuch on duty and showed the ladies of the court the official's head impaled on a stick. Soon afterwards, he randomly killed a great many maids. Everyone close to him was terrified. Sado explained: 'It relieves my pent-up anger to kill people or animals when I'm feeling depressed or on edge.'

In July 1762, Sado was summoned by Yongjo, who struck the floor with his sword and declared the crown prince deposed. A heavy wooden chest was brought in, Sado was forced into it and it was shut tightly. In this tiny prison, the prince was left to starve. After eight days, on 12 July, Sado was found dead. His execution did not prevent further killing: Sado's eunuchs, court guards, workmen and shamans were all put to death.

No comments:

Post a Comment