Tuesday, 17 March 2009

พระราชมารดาของลีซาน : พระชายาเฮคยอง


พระราชมารดา : พระชายาเฮคยอง

ฮเยคยองกุง (เกาหลี: ฮันกึล: 혜경궁; ฮันจา: 惠慶宮) เป็นพระชายาขององค์ชายรัชทายาทซาโด และเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าจองโจ หลังจากที่พระสวามีถูกลงพระอาญาจนสิ้นพระชนม์แล้วพระนางฮเยคยองกุงก็ต้องมีพระชนม์ชีพที่ยากลำบาก เป็นแรงบันดาลใจให้พระนางทรงเขียนบันทึก เรียกว่า ฮันจุงนก (한중록 閑中錄) เพื่อบันทึกเรื่องราวพระชนม์ชีพในฐานะพระชายาที่อาภัพ

พระนางฮเยคยองกุง ประสูติเมื่อพ.ศ. 2278 ในสมัยพระเจ้ายองโจ เป็นธิดาของฮงพงฮัน จากตระกูลฮงแห่งพงซาน เมื่อพระชนมายุเพียง 9 ปี ก็ต้องอภิเษกกับองค์ชายรัชทายาทจังฮอน พระโอรสของพระเจ้ายองโจ ดังนั้นพระนางตระกูลฮงจึงได้เป็นเซจาบิน (世子嬪) คือ พระชายาของรัชทายาท ในพ.ศ. 2293 พระชายาก็ประสูติพระโอรสองค์แรก คือ องค์ชายรัชทายาทอีซอ แต่ดำรงพระชนม์ชีพอยู่เพียงสองปีก็สิ้นพระชนม์ ในพ.ศ. 2295 พระชายาก็ประสูติพระโอรสอีกพระองค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นวังเซซุน (พระนัดดารัชทายาท) ซึ่งภายหลังได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจองโจ

แต่องค์ชายจังฮอนพระสวามีทรงเริ่มมีอาการทางพระสติ ทรงหวาดกลัวสิ่งต่างๆรอบตัวและเข่นฆ่าขันทีและนางรับใช้ต่างๆในวัง เป็นที่เดือดร้อนไปทั่ว จนในพ.ศ. 2305 ขุนนางถวายฎีกาให้พระเจ้ายองโจลงพระอาญาองค์ชายจังฮอน พระเจ้ายองโจยังทรงลังเลอยู่ จนสนมลียองบิน พระมารดาขององค์ชายจังฮอนไปทูลขอให้พระเจ้ายองโจลงพระอาญาพระโอรส โดยมีจดหมายถึงพระชายาว่า[1]

ข่าวลือที่ข้าได้ยินเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นร้ายแรงกว่าทุกเรื่องที่ข้าเคยได้ยิน ให้ข้าตายเสียงยังจะดีกว่าต้องมาทนรับฟังเรื่องแบบนี้ แต่ถ้าข้าต้องอยู่ต่อไป สิ่งที่ข้าควรทำเท่านั้นคือปกป้องพระราชอาณาจักรและวังเซซุน แม้ว่าข้าอาจจะสู้หน้าเจ้าต่อไปไม่ได้อีกเลยทั้งชีวิต

พระเจ้ายองโจมีพระราชโองการปลดองค์ชายจังฮอนจากตำแหน่งรัชทายาท และปลดพระชายาฮงจากตำแหน่ง พระนางจึงถูกลดตำแหน่งเป็น ฮเยบิน (惠嬪) องค์ชายจังฮอนเข้าไปอยู่ในกล่องไม้ใส่ข้าวตอกตะปูแน่น เป็นเวลาเจ็ดวันจึงสิ้นพระชนม์

พระเจ้ายองโจทรงให้วังเซซุนเป็นพระโอรสบุญธรรมขององค์ชายรัชทายาทฮโยจัง และพระชายาฮโยซุน เพื่อจะได้ไม่ต้องมีพระราชบิดาที่ต้องโทษ เมื่อวังเซซุนขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจองโจในพ.ศ. 2319 จึงทรงแต่งตั้งพระราชบิดาและพระราชมารดาที่แท้จริงขึ้นเป็นกษัตริย์ไม่ได้เพราะความผิดขององค์ชายซาโดยังเป็นที่ประจักษ์ และก็ทรงมีพระราชบิดาและพระราชมารดาบุญธรรมที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกษัตริย์อยู่แล้ว (องค์ชายรัชทายาทฮโยจัง เป็น พระเจ้าจินจง) พระเจ้าจองโจจึงพระราชทานตำหนังคยองให้เป็นที่ประทับของอดีตพระชายา ที่เป็นพระราชมารดาที่แท้จริง จึงเรียกอดีตพระชายา ตามชื่อตำหนักที่ประทับว่า ฮเย-คยอง-กุง

พระนางฮเยคยองกุงสิ้นพระชนม์ในพ.ศ. 2358 ในรัชกาลของพระนัดดาพระเจ้าซุนโจ ที่ตำหนักเคียงชอนจอน พระราชวังชางด๊อกกุง

ต่อมา พระเจ้าโคจง แต่งตั้งพระนางฮเยคยองและองค์ชายซาโดขึ้นเป็นกษัตริย์ โดยพระนางฮเยคยองได้เป็น มเหสีฮอนกยอง (獻敬王后) และต่อมาได้รับสถาปนาเป็นฮองเฮา เป็น ฮองเฮาอี (懿皇后)

No comments:

Post a Comment