Thursday, 26 March 2009

การขานเวลาแบบนักษัตร แบบโบราณ


การขานเวลาแบบนักษัตร แบบโบราณ

การขานเวลาที่ใช้ในเอเชียตะวันออก เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ในสมัยก่อน และพบได้ในซีรีย์เรื่อง Yi San อยู่บ่อยมาก ในการใช้บอกเวลา โดยจะแบ่ง 1 วัน เป็น 12 ช่วงเวลา 1 ช่วงก็คือ 1 ชั่วยาม หรือ 2 ชั่วโมงในปัจจุบัน ชื่อของแต่ละช่วงจะเรียงไปตามปีนักษัตรแบบจีน ....คือ ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุล

The Hour of Rat ชั่วโมงหนู (11pm - 1 am)
The Hour of Ox ชั่วโมงวัว (1 am - 3 am)
The Hour of Tiger ชั่วโมงเสือ (3 am - 5 am)
The Hour of Rabbit ชั่วโมงกระต่าย (5 am - 7 am)
The Hour of Dragon ชั่วโมงมังกร(7 am - 9 am)
The Hour of Snake ชั่วโมงงู (9 am - 11am)
The Hour of Horse ชั่วโมงม้า (11am -1 pm)
The Hour of Goat ชั่วโมงแพะ (1 pm - 3 pm)
The Hour of Monkey ชั่วโมงลิง (3 pm - 5 pm)
The Hour of Chicken ชั่วโมงไก่ (5 pm - 7 pm)
The Hour of Dog ชั่วโมงหมา (7 pm - 9 pm)
The Hour of Pig ชั่วโมงหมู (9 pm -11pm)

No comments:

Post a Comment